Skip to content
Menu

Fractaal Ondernemerschap in Organisaties<sup>© </sup>

Fractaal Ondernemer -schap in Organisaties<sup>© </sup>

Geef het vakmanschap in je organisatie de ruimte

Ieder mens vindt het het fijnst als hij doet wat hij goed kan en wat hij graag doet. Als hij de ideeën die hij heeft vanuit zijn vakmanschap kan realiseren en het resultaat ervan kan ervaren. Maar hoe kan je in een organisatie ervoor zorgen dat dat vakmanschap ook tot uiting komt? Dat er meer eigen initiatief genomen wordt en dat dat initiatief ook ‘genomen’ wordt?

Doorbraak gebieden [themify_icon icon=”fa-user-circle-o”][themify_icon icon=”fa-users”][themify_icon icon=”fa-sitemap”]

Fractaal (of: ‘gelaagd’) ondernemerschap onderscheidt 3 ‘doorbraak’ gebieden (lagen) die van belang zijn voor het vergroten van ondernemerschap in organisaties:

 • De individuele vakman/vrouw
 • Het team, de afdeling, de projectgroep
 • De organisatie / leiderschap

Wat is..  Fractaal Ondernemerschap ?


‘Het creëren van een samenwerkings- en organisatie klimaat als ‘bedding’ voor het vakmanschap in de organisatie om zo de meest optimale uitwisseling met clienten en omgeving te realiseren’


[themify_icon icon=”fa-user-circle-o”] Waarde creatie
door individueel en collaboratief vakmanschap
[themify_icon icon=”fa-users”] De beste ideeën voor klant én organisatie realiseren met teams / afdelingen
[themify_icon icon=”fa-sitemap”] In een stimulerend en ondersteunend organisatieklimaat

Wat is..  Fractaal Ondernemer -schap ?


‘Het creëren van een samenwerkings- en organisatie klimaat als ‘bedding’ voor het vakmanschap in de organisatie om zo de meest optimale uitwisseling met clienten en omgeving te realiseren’


[themify_icon icon=”fa-user-circle-o”] Waarde creatie
door individueel en collaboratief vakmanschap
[themify_icon icon=”fa-users”] De beste ideeën voor klant én organisatie realiseren met teams / afdelingen
[themify_icon icon=”fa-sitemap”] In een stimulerend en ondersteunend organisatieklimaat

Het vormgeven van fractaal ondernemerschap in je organisatie betekent:

[themify_icon icon=”fa-rocket”]Creëren van optimale randvoorwaarden voor persoonlijk ondernemerschap en zelf-realisatie
[themify_icon icon=”fa-child”]Aangaan van daadwerkelijk collaboratieve samenwerkingen waarbij diversiteit dagelijks wordt omarmd
[themify_icon icon=”fa-fire”]Een door visie en missie- geïnspireerde organisatie met ruimte om te leren en opnieuw te proberen

Fractaal ondernemerschap zorgt voor  een cultuur van Verandering & Vernieuwing,
waardoor de organisatie van binnenuit kan ontwikkelen en
inspeelt op veranderende vraag van clienten en omgeving

Op elke laag zijn er randvoorwaarden & dynamiek nodig om het ondernemerschap te laten ‘bloeien‘.

Hoe werkt Fractaal Ondernemerschap ?

Hoe werkt Fractaal Ondernemer -schap ?

De drijfveren van ondernemende mensen

Wetenschapplijk onderzoek wijst steeds op de volgende 5 drijfveren voor ondernemerschap. Voor een persoon wijzen die drijfveren allemaal naar zelf-realisatie en het ervaren van eigenwaarde, een belangrijke sleutel in de aanpak van fractaal ondernemerschap
(klik om te openen):

Drijfveren voor ondernemerschap op de organisatielaag

Op de team/afdelings- en de organisatie laag zien we de deze drijfveren terugkomen, in afdelingen, rollen en functies:

[themify_icon icon=”fa-fire”] staat voor de visie en de missie van de organisatie die onder leiding van het leiderschap wordt geformuleerd en uitgevoerd

[themify_icon icon=”fa-arrows-alt”]gaat over de ruimte die door het leiderschap en vakmensen gegeven en genomen wordt ten bate van eigen initiatieven en mandaat om zelfstandig beslissingen te nemen

[themify_icon icon=”fa-leaf”]gaat over leren in de organisatie. Personeelszaken of HR is nog vaak de aanjager om ontplooiing verder te brengen

[themify_icon icon=”fa-refresh”]zie je terug in de financiële afdeling en de aandeelhouders. Materie gaat niet alleen over geld, maar over waarde uitwisseling :

Werknemer

[themify_icon icon=”fa-handshake-o”]
Organisatie
[themify_icon icon=”fa-handshake-o”]
Clienten

[themify_icon icon=”fa-eye”]gaat over hoe clienten de organisatie ervaren. Dat geldt voor alle rollen met klantcontact zoals verkopers, monteurs, call-center agents (etc.) spelen, maar óók voor het product door welke het vakmanschap door de client ervaren worden.

Door deze drijfveren op de verschillende lagen in samenhang expliciet te maken en vorm te geven wordt de organisatie verder versterkt naar een plek waar:

 • mensen zichzelf zien groeien en er graag werken
 • samenwerken plezier oplevert en ‘1+1 = 5, 6, 7….10?’ écht gerealiseerd wordt
 • verandering en vernieuwing ín de organisatie en naar buiten de norm is

Fractaal ondernemerschap wordt ingezet voor verschillende thema’s en toepassingen in organisaties

Toepassing

van Fractaal Ondernemerschap in Organisaties<sup>© </sup>

Bij een verandering in de organisatie geeft Fractaal Ondernemerschap in Organisaties inzicht in de condities waarbij mensen gemakkelijker zélf in beweging komen en stáán voor wat ze willen.

De volgende organisatie thema’s zijn voorbeelden van toepassingsgebieden voor Fractaal Ondernemerschap in Organisaties:
(klik erop om naar een thema te gaan op de Home pagina)

Deze en andere ‘verander’ – thema’s in organisaties staan nooit op zichzelf maar altijd in het teken van wat de (nieuwe) missie en doelen zijn van de organisatie.

Meulenkamp & Zo ondersteunt organisaties bij organisatie-brede of team/afdelings interventies en op individueel niveau. Onze aanpak kenmerkt  zich door de inzet van:

Aanpak:

 • Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry)

 • Systeem – benadering (zowel voor team als organisatie)
 • Ervarend leren
 • Aanpak van Fractaal Ondernemerschap in Organisaties

Waarom?

 • Bewegen naar wat wél mogelijk is, zonder problemen te veronachtzamen
 • Duurzaam interveniëren & veranderen met Impact
 • Duurzaam leren
 • Mensen die zelf iets willen maken het verschil !