Fractaal Ondernemerschap in Organisaties©

Fractaal Ondernemer -schap in Organisaties©

Geef het vakmanschap in je organisatie de ruimte

Ieder mens vindt het het fijnst als hij doet wat hij goed kan en wat hij graag doet. Als hij de ideeën die hij heeft vanuit zijn vakmanschap kan realiseren en het resultaat ervan kan ervaren. Maar hoe kan je in een organisatie ervoor zorgen dat dat vakmanschap ook tot uiting komt? Dat er meer eigen initiatief genomen wordt en dat dat initiatief ook ‘genomen’ wordt?

Doorbraak gebieden 

Fractaal (of: ‘gelaagd’) ondernemerschap onderscheidt 3 ‘doorbraak’ gebieden (lagen) die van belang zijn voor het vergroten van ondernemerschap in organisaties:

 • De individuele vakman/vrouw
 • Het team, de afdeling, de projectgroep
 • De organisatie / leiderschap

Wat is..  Fractaal Ondernemerschap ?


‘Het creëren van een organisatie klimaat als ‘bedding’ voor vakmanschap en samenwerking om zo de meest optimale uitwisseling met clienten en omgeving te realiseren’

Wat is..  Fractaal Ondernemer -schap ?

 

‘Het creëren van een organisatie klimaat als ‘bedding’ voor vakmanschap en samenwerking om zo de meest optimale uitwisseling met clienten en omgeving te realiseren’

Individu
Waarde creatie door individueel en collaboratief vakmanschap

 Team
De beste ideeën voor klant én organisatie realiseren met teams / afdeling

Organisatie
In een stimulerend en ondersteunend organisatieklimaat

Individu

Waarde creatie door individueel en collaboratief vakmanschap

 
Team

De beste ideeën voor klant én organisatie realiseren met teams / afdeling


Organisatie

In een stimulerend en ondersteunend organisatieklimaat

Het vormgeven van fractaal ondernemerschap in je organisatie betekent:

Creëren van optimale randvoorwaarden voor persoonlijk ondernemerschap en zelf-realisatie

Aangaan van daadwerkelijk collaboratieve samenwerkingen waarbij diversiteit dagelijks wordt omarmd

Een door visie en missie- geïnspireerde organisatie met ruimte om te leren en opnieuw te proberen

Fractaal ondernemerschap zorgt voor  een cultuur van Verandering & Vernieuwing, waardoor de organisatie van binnenuit kan ontwikkelen en inspeelt op veranderende vraag van clienten en omgeving.

Hoe werkt Fractaal Ondernemerschap ?

Hoe werkt Fractaal Ondernemer -schap ?

De drijfveren van ondernemende mensen

Wetenschapplijk onderzoek wijst steeds op de volgende 5 drijfveren voor ondernemerschap. Voor een persoon wijzen die drijfveren allemaal naar zelf-realisatie en het ervaren van eigenwaarde, een belangrijke sleutel in de aanpak van fractaal ondernemerschap
(klik om te openen):

 • Iedereen kan op zijn eigen manier en naar eigen vermogen een verschil maken. Het leveren van een wezenlijke bijdrage geeft enorm veel voldoening. Dat is een beloning die een belangrijke bron van motivatie vormt.

  Ook een organisatie wil verschil maken voor de clienten die zij bedient. Dat verschil is de essentie van waarom de organisatie bestaat.

 • Het gevoel dat je zelf je eigen weg bepaalt en wanneer en hoe je dat doet. Ergens in je werk doen en geld verdienen zijn we dat wel eens kwijtgeraakt. Zelf bepalen wat er gebeurt is een belangrijke pilaar van zelf-realisatie.

  Als je je eigen weg bepaalt, dan is wat jij realiseert van betekenis, dan ervaar je jezelf als van betekenis. Terwijl je je eigen weg bepaalt weet je ook dat dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Jij ben ‘in charge’.

 • Wanneer je vernieuwend bezig bent dan kom je dingen tegen die je nog nooit hebt gedaan of te weinig van weet. Vanuit je gedrevenheid om dat te doen wat jij belangrijk vindt ga je dat graag aan, want je weet dat het nodig is om je doel te realiseren. Het geeft een gevoel van voldoening om iets nieuws ‘in de vingers’ te krijgen en weer een stap verder te komen.

  De andere kant is dat als je je niet ontplooit, je stil staat. Je komt niet vooruit en daardoor daalt je motivatie. Door je te ontplooien vergroot je wat je kan en daarmee je mogelijkheden: het helpt je bij je ervaring van zelf-realisatie en zelfwaarde.

 • Het ligt misschien voor de hand: als je kansen ziet om door zaken in eigen hand te nemen een beter product of dienst kan leveren, dan kan dat een hogere materiële beloning opleveren. En ook hier: als je met en door je eigen ideeën en inspanning je eigen boterham verdient dan geeft dat veel voldoening.

  Op de laag daaronder speelt nog iets. Het is niet zo dat als de beloning maar hoger wordt dat langdurig een steeds hogere voldoening geeft. Waardering en gezien worden voor ‘wat jij waard bent’ is essentieel. In essentie gaat dit dan ook over waarde uitwisseling: passend beloond en gezien worden worden voor je vakmanschap.

 • Iedereen heeft een bepaalde vorm van erkenning nodig. De meest bescheiden vorm is misschien simpelweg merkbaar gezien te worden. Aanzien gaat in organisaties ook om het zien en weten van elkaars vakmanschap, zodat men elkaar kan helpen om de beste waarde voor de klant te creëren.

  Als vakman of vakvrouw is het belangrijk om trots te voelen op jouw ideeën, en om die ook te laten zien. Daarbij gaat het er niet over om je groter te maken dan je bent. Gewoon, precies laten zien wat er is. Niet meer. Maar ook niet minder!

 • ijs1_300x200_fractal
 • varen_fractaal_300x200 1
 • varen2_fractaal_300x200
 • ijs3_300x200_fractal
 • ijsbol4_300x200_fractal
 • In de wiskunde maar ook in natuur kennen we fractals zoals ijskristallen en varens.

  Een fractal is een vorm die zichzelf in het klein herhaalt. In iedere herhaling komt dezelfde vorm terug (zelfgelijkvormigheid). De term Fractal is afgeleid van het Latijnse ‘Fractalus’ dat ‘gebroken betekent. De gebroken dimensie van een fractal houdt in dat er in iedere dimensie (of laag) een ‘breuk’ optreedt. Het ene niveau is dus duidelijk te onderscheiden van het andere.

  Deze eigenschappen zie je ook terugkomen bij Ondernemerschap in Organisaties. De drijfveren voor ondernemerschap die helpen om het vakmanschap ruimte te geven komen terug op de laag waar samengewerkt wordt (teams, afdeling, etc.) en ook op het voorwaarden scheppende laag, de organisatie/het leiderschap.

Drijfveren voor ondernemerschap op de organisatielaag

Op de team/afdelings- en de organisatie laag zien we de deze drijfveren terugkomen, in afdelingen, rollen en functies:

 staat voor de visie en de missie van de organisatie die onder leiding van het leiderschap wordt geformuleerd en uitgevoerd

gaat over de ruimte die door het leiderschap en vakmensen gegeven en genomen wordt ten bate van eigen initiatieven en mandaat om zelfstandig beslissingen te nemen

gaat over leren in de organisatie. Personeelszaken of HR is nog vaak de aanjager om ontplooiing verder te brengen

zie je terug in de financiële afdeling en de aandeelhouders. Materie gaat niet alleen over geld, maar over waarde uitwisseling :

Werknemer


Organisatie

Clienten

gaat over hoe clienten de organisatie ervaren. Dat geldt voor alle rollen met klantcontact zoals verkopers, monteurs, call-center agents (etc.) spelen, maar óók voor het product door welke het vakmanschap door de client ervaren worden.

Door deze drijfveren op de verschillende lagen in samenhang expliciet te maken en vorm te geven wordt de organisatie verder versterkt naar een plek waar:

 • mensen zichzelf zien groeien en er graag werken
 • samenwerken plezier oplevert en ‘1+1 = 5, 6, 7….10?’ écht gerealiseerd wordt
 • verandering en vernieuwing ín de organisatie en naar buiten de norm is

Fractaal ondernemerschap wordt ingezet voor verschillende thema’s en toepassingen in organisaties

Toepassing

van Fractaal Ondernemerschap in Organisaties©

Bij een verandering in de organisatie geeft Fractaal Ondernemerschap in Organisaties inzicht in de condities waarbij mensen gemakkelijker zélf in beweging komen en stáán voor wat ze willen.

De volgende organisatie thema’s zijn voorbeelden van toepassingsgebieden voor Fractaal Ondernemerschap in Organisaties:
(klik erop om naar een thema te gaan op de Home pagina)

Deze en andere ‘verander’ – thema’s in organisaties staan nooit op zichzelf maar altijd in het teken van wat de (nieuwe) missie en doelen zijn van de organisatie.

Meulenkamp & Zo ondersteunt organisaties bij organisatie-brede of team/afdelings interventies en op individueel niveau. Onze aanpak kenmerkt  zich door de inzet van:

Aanpak:

 • Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry)

 • Systeem – benadering (zowel voor team als organisatie)
 • Ervarend leren
 • Aanpak van Fractaal Ondernemerschap in Organisaties

Waarom?

 • Bewegen naar wat wél mogelijk is, zonder problemen te veronachtzamen
 • Duurzaam interveniëren & veranderen met Impact
 • Duurzaam leren
 • Mensen die zelf iets willen maken het verschil !