Vergroten van Ondernemerschap in Organisaties

Vergroten van Ondernemerschap in Organisaties

Waarom is ondernemerschap in organisaties zo belangrijk?Mensen die zélf iets willen en zélf initiatief nemen maken het verschil. Ruimte voor ondernemerschap vergroot de impact van het vakmanschap van je mensen.  Door het op gang brengen van eigen initiatieven en ideeën die bijdragen aan de doelen van de organisatie ontstaat het begin van een cultuur van vernieuwing en verandering.

Waarom is ondernemerschap in organisaties zo belangrijk?Mensen die zélf iets willen en zélf initiatief nemen maken het verschil. Ruimte voor ondernemerschap vergroot de impact van het vakmanschap van je mensen.  Door het op gang brengen van eigen initiatieven en ideeën die bijdragen aan de doelen van de organisatie ontstaat het begin van een cultuur van vernieuwing en verandering.

Uniek concept: Fractaal Ondernemerschap in Organisaties©Binnen Fractaal Ondernemerschap in Organisaties wordt de werking van de drijfveren van ondernemerschap duidelijk op de 3 lagen binnen organisaties: de laag van de individuele vakman/vrouw, van het team/afdeling en de organisatie/ het leiderschap.

Uniek concept: Fractaal Ondernemerschap in Organisaties©Binnen Fractaal Ondernemerschap in Organisaties wordt de werking van de drijfveren van ondernemerschap duidelijk op de 3 lagen binnen organisaties: de laag van de individuele vakman/vrouw, van het team/afdeling en de organisatie/ het leiderschap.

MEZ_logo_website_wit_974x211 TEXT
MEZ_logo_website_wit_529x268 BLOEM

Meulenkamp & Zo helpt grotere organisaties met (technische) professionals met het inzetten en doorvoeren van ontwikkeling en verandering:

 • Organisatie- of afdelingsbrede verander trajecten die betrekking hebben op cultuur, richting van de organisatie of andere impactvolle transities
 • Doorontwikkelen van eigenaarschap en ondernemerschap in samenwerking, zowel bij leiderschap teams als bij teams met professionals
 • Doorontwikkelen van LEAN en AGILE werkwijze trajecten om vanuit ‘Doing, en ‘Becoming’, de stap naar ‘Being Agile/LEAN’ te maken;
 • Opzetten, ontwikkelen of vlot trekken van interne en externe samenwerkingsverbanden;
 • Bemiddelen van conflicten
 • Trajecten waarbij de betrokkenheid en deelname van het personeel als belangrijk wordt gezien;
 • Ontwikkelen of verbeteren van de samenwerking binnen team of afdeling

MeerwaardeMeulenkamp & Zo heeft de achtergrond, kennis en ervaring op de ‘harde’ kant van het werkveld van techniek, organisaties en LEAN/Agile werkwijzen. De toegevoegde waarde van Meulenkamp & Zo ligt op het integreren van de ‘harde’ feitelijke met de ‘zachte’ kant van samenwerken in organisaties.

 

‘Being’ Agile / LEAN

Wanneer je als organisatie Agile en/of LEAN werken adopteert, dan krijgen Agile/LEAN ‘best practises’ veel aandacht. Zo worden ze onderdeel van je werkwijze. Dat geeft focus, structuur en geeft richting aan ‘wat te doen’. Maar wat is de vólgende stap? 

Agile/LEAN en zelfsturing

 

Als Agile/LEAN vooral een werkwijze is, dan is er een grote kans op terugval naar oudere gewoontes. Agile/LEAN voelen dan eerder als iets waar je aan moet voldoen. Óp naar de volgende hype en werkwijze. Waar is de échte opbrengst van autonome en zelfsturende teams?

Van zelfsturing naar Ondernemerschap in Organisaties

 

Ondernemende mensen voelen zich betrokken en zijn gedreven om verschil te maken. Ze leren graag en voelen zich vrij om te doen wat nodig is. Ze zijn bereid om meer risico te nemen. Het risico om transparant te zijn over wat wel en wat niet gelukt is. Het risico om te zeggen dat ze het niet weten. Het risico om tegen een ander in te gaan omdat ze voelen dat het belangrijk is.

Creativiteit is een bijzonder ‘bijproduct’ van gedrevenheid vanuit betrokkenheid en inspiratie. Elk mens is op zijn eigen manier creatief. Met elk idee, klein of groot, ontstaat weer ruimte voor nieuwe mogelijkheden. Wanneer die creativiteit de ruimte krijgt in een organisatie ontstaat daadwerkelijke wendbaarheid waarbij verandering en vernieuwing zijn weg vindt.

Op weg naar Ondernemerschap in je Organisatie

 

Fractaal Ondernemerschap in Organisaties‘ geeft inzicht in waar het om gaat bij het ontwikkelen van ondernemerschap in organisaties. Om tot duurzame resultaten te komen, gebruiken wij een verander aanpak die uitgaat van potentie, kansen en mogelijkheden, zonder problemen te veronachtzamen. Onderdeel daarvan zijn de training en ontwikkel trajecten.

Naar gezamenlijk leren?

Lerende organisatie

Leren, Veranderen en Verbeteren

 

Als je dóór hebt hoe mensen leren, dan weet je ook hoe ze veranderen. Leren is hier dan ook niet het mentaal ‘tot je nemen’ van informatie, maar het soort leren dat het nieuw geleerde persoonlijk relevant maakt.

5 Disciplines* van de Lerende Organisatie

 

Leren in een organisatie is van een andere orde. In een organisatie komen dynamieken aan bod op de lagen van het team en de organisatie die maken dat er meer nodig is dan alleen persoonlijk relevantie.

Het is van essentieel belang dat deze 5 disciplines als geheel ontwikkeld worden:

 1. Gedeelde visie
  Creëren van betrokkenheid en individueel verantwoordelijkheidsgevoel
 2. Reflecteren op de mentale modellen die er leven in een organisatie
  Onderzoek actief de aannames en generalisaties achter de acties van mensen
 3. Persoonlijk Meesterschap
  Het individueel relevant maken voor het eigen vakmanschap – wat is hier belangrijk voor mij
 4. Team leren
  Open staan voor diversiteit en de meningen van anderen
 5. Systeem denken – De -onmisbare- 5e discipline
  Wees opmerkzaam op- en bekijk patronen vanuit het oogpunt van de organisatie als één geheel

* Peter M. Senge

Leren om te leren

 

Onze veranderaanpak faciliteert het creëren van betrokkenheid en de reflectie op de mentale modellen die er in de organisaties leven. De trainingen ‘Vakmanschap in Actie‘ en ‘Teamwork in Actie‘ zijn onderdelen van die aanpak die verandering mogelijk maken en verankeren. Onze systeem aanpak komt terug in al die onderdelen, naast een aantal concrete systemische methodes.

Méér eigenaarschap ?

Mandaat op de werkvloer

Je wilt als management dat je mensen eigenaarschap nemen. Dat ze ook zónder jouw inmenging ondernemerschap tonen en problemen tot een goed einde brengen. Wordt er in jouw organisatie regelmatig geëscaleerd?

Veel voorkomende redenen voor escalaties:

 

 • Het is onduidelijk wie wat mag beslissen
 • Professionals in het team komen er samen niet uit
 • Gedoe tussen afdelingen
 • Er zijn geen afspraken over wat en hoe te escaleren
 • Het voelt niet veilig om eigenhandig een beslissing nemen.

Beslissingen op de ‘juiste’ plek


Wat opvalt is dat deze redenen niet met de inhoud van de escalatie te maken hebben, maar met hoe men zich tot elkaar verhoudt. Een goede vuistregel is dat in de organisatie beslissingen zo ‘laag’ mogelijk in de organisatie genomen worden en zo dicht mogelijk bij mensen die er inhoudelijk verstand van hebben. Hierdoor wordt ondernemend gedrag gestimuleerd.

Vakmanschap X Leiderschap = ….


Wij werken met teams, afdelingen en organisaties om het vakmanschap en leiderschap in organisaties maximaal versterkend en ondernemend te laten werken.

Fractaal Ondernemerschap in Organisaties‘ geeft inzicht in waar het om gaat bij het ontwikkelen van ondernemerschap in organisaties. Om tot duurzame resultaten te komen, gebruiken wij een verander aanpak die uitgaat van potentie, kansen en mogelijkheden, zonder problemen te veronachtzamen. Onderdeel daarvan zijn de training en ontwikkel trajecten.

Employability in beweging?

Duurzame inzetbaarheid

Dynamiek om ons heen

 

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit tevoren. De ontwikkelingen van internet, automatisering en robotisering maken dat er veel meer mogelijk is. Ook clienten en de omgeving van organisaties stellen hogere eisen.

Een korte responstijd  en een hoog kwaliteitsniveau van dienstverlening, 24×7 digitale zelfhulp én een persoonlijke aanpak voor elke client is eerder de standaard dan een uitzondering.  De ‘kanalen’ waarmee we communiceren met clienten veranderen. Veel organisaties moeten daarom vérgaand digitaliseren. De uitdaging is om clienten over de verschillende kanalen heen een consistente klantbeleving te bieden, zowel online als in het mens tot mens klantcontact.

Groeien en ontwikkelen van-binnen-uit

 

Dat vergt het nodige van mens en organisatie. Wij werken in organisaties om mens, mindset, gewoontes en cultuur op alle lagen te richten en de organisatie -ambities waar te maken. Zo groeit die mee om clienten en omgeving waarde te bieden op een onderscheidende manier die past bij de identiteit en merk van de organisatie.

De training ‘Vakmanschap in Actie‘ helpt vakmensen hun eigen ontwikkeling door te zetten op een manier die bij hen past, of dat nou binnen of buiten de eigen organisatie is. ‘Coachend Leiderschap‘ helpt leiders en managers om medewerkers effectief te ondersteunen bij deze ontwikkeling zonder het initiatief over te nemen. ‘Leiderschap in Actie‘ is de equivalent van ‘Vakmanschap in Actie’ voor leiders en managers. In deze training verkennen en herijken deelnemende leiders en managers de basis van waaruit ze leiding geven, als startpunt voor verdere ontwikkeling.

contact

Home
Home

Verstuur een bericht:

Nee ik ben geen robot, ik ben een mens!

Contactgegevens

      Meulenkamp & Zo
      Lorentzkade 454, 2014 CM
               Haarlem – Nederland
      +31(0)23 583 1470
      info @ meulenkamp-enzo.nl
 KvK:     64450252
      Bedrijfspagina

 Meulenkamp & Zo
 adreskaart:

Download een QR app
voor telefoon / tablet:
 

Home

Verstuur een bericht:

Nee ik ben geen robot, ik ben een mens!

Contactgegevens

      Meulenkamp & Zo
      Lorentzkade 454, 2014 CM
               Haarlem – Nederland
      +31(0)23 583 1470
      info @ meulenkamp-enzo.nl
 KvK:     64450252
      Bedrijfspagina

Over…. Meulenkamp & Zo

Persoonlijk – Flexibel – Pragmatisch – Resultaat

Het Team

Meulenkamp & Zo werkt met gelegenheidscoalities van coaches en veranderaars die allen op hun eigen manier kwaliteit inbrengen op:

 • Teamcoaching
 • Veranderen van een organisatie (en haar omgeving) als systeem
 • Ervaringsgericht werken

Daarnaast werken wij met collega’s die specialistische kennis in huis hebben zoals op Agile en op LEAN.

Elk teamlid is meer thuis in de ene branche dan de ander. Hierdoor wordt bekendheid met de branche meegebracht én worden inzichten, perspectieven en goed werkende gewoontes uit andere branches hergebruikt.

Meulenkamp & Zo werkt in een tweetalige (NL/EN) omgevingen.

Publicaties

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen?
Volg Meulenkamp & Zo op debedrijfspagina